Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

ماجرای آش 200 ساله کرمانشاهی

200 سال پیش،‌ آشپز مردمدار و متدینی به نام عباسعلی در کرمانشاه زندگی می کرد.وقت اذان عباسعلی را تنها در مسجد می توانستند پیدا کنند.این آشپز برای نماز اول وقت حرمت زیادی قائل بود .از آن جایی که همیشه علاقه داشت به نمازگزاران خدمت کند برای دعوت مردم به حضور در مسجد وخواندن نماز جماعت […]